In mijn eerder mail heb ik aangegeven dat de natuurgrasvelden tot 22 september 2018 niet gebruikt mogen worden. Vanwege de aanhoudende droogte, de slechte staat van de natuurgrasvelden bij jullie vereniging en het feit dat het Waterschap het beregeningsverbod heeft verlengd tot 9 oktober a.s. hebben we besloten om de natuurgrasvelden optimaal te ontzien. Dit houdt in dat we voor de komende periode een beperkt aantal wedstrijden per veld toestaan (zie onderstaand schema), hierdoor proberen we de velden zo optimaal mogelijk te houden voor de rest van het seizoen.

Op zaterdag 22 september mogen veld 2 en het trainingsveld niet gebruikt worden
Op zaterdag 22 september mag er op veld 3 1 wedstrijd gespeeld worden

Op zaterdag 29 september mag het trainingsveld niet gebruikt worden.
Op zaterdag 29 september mogen er 2 wedstrijden gespeeld worden op veld 2 en op veld 3

Vanaf maandag 8 oktober is het trainingsveld weer beschikbaar voor trainingen
Op zaterdag 6 oktober mogen er 2 wedstrijden gespeeld worden op veld 2 en op veld 3

Note:
• Dit schema kan aangepast worden afhankelijk van de droogte en het al dan niet verruimen van het
beregeningsverbod
• Er kan gekozen worden om 1 wedstrijd van 90 minuten (junioren / senioren) in te wisselen voor 4
pupillenwedstrijden
• De velden mogen in deze periode ook niet gebruikt worden door derden

Communiceren
Willen jullie dit goed communiceren met de trainers, coaches en andere vrijwilligers binnen de vereniging.