Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van ons lid

Ery Jakobsen

Ery is jarenlang als vrijwilliger verbonden
geweest aan v.v. De Merino’s. Voor het vele
goede werk dat hij gedurende lange tijd in
het belang van onze vereniging heft gedaan
zijn we hem dankbaar. Wij zullen zijn inzet,
vriendelijkheid en enthousiasme missen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar
Annelies, kinderen en kleinkinderen.

Bestuur v.v. De Merino’s