AGENDA

Algemene ledenvergadering d.d. woensdag 4 juli 2018, aanvang: 20:00 uur

1. Opening

2. Begroting 2018-2019

3. Goedkeuring begroting seizoen 2018-2019

4. Rondvraag

5. Sluiting

Toelichting

Punt 5: U kunt ten overstaan van de vergadering vragen stellen.
De vergadering is toegankelijk voor alle leden en begunstigers, zoals vermeld
in art. 19 lid 1 van de statuten.
Tijdens de vergadering is de bar gesloten

Secretaris,
Gert Blad